vasbusiness.cz

Spolupracujte s námi
Získejte provizi za spolupráci.

Spolupráce je založena na tom že nám dohodíte odpovědného zástupce do agentury práce, za což dostanete provizi.
Daná osoba musí splňovat podmínky určené zákonem. 
Podmínky můžete najít na stránce „O nás“
V případě že někoho takového znáte nebo jím sám jste neváhejte nás kontaktovat.